Tel: 02 2900125 | E-mail: fbm@chaophyapark.com

Al Tara Coupon 25% Discount

al-tara_printable-coupon

พริ้น Coupon นำไปแสดงที่ห้องอาหาร Al Tara โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25 %

เงื่อนไขในการใช้คูปอง

  • โปรดแสดงคูปองนี้แก่พนักงานก่อนใช้บริการ
  • คูปองนี้ใช้รับส่วนลดค่า 25% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ห้องอาหารอัล ธารา
  • คูปองใช้ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนถึง 31 ธันวาคม 2556
  • คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น บัตรสมาชิก และบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
  • คูปอง 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ * ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Downloads Click Here!